Museibyrån

Museibyrån är en av flera byråer i Utbildnings- och kulturavdelningen i Ålands landskapsregering.
 
Verksamheten är indelad i 3 enheter:

Administrativa enheten

 

Museienheten

 

Kulturarvsenheten

 

Museibyrån har en egen hemsida www.museum.ax där verksamheten presenteras närmare.
 
Museibyråns personal
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Museer på Åland
Den åländska museiportalen.
Museibyrån
Museibyråns egen hemsida
Ålands kyrkor
Det aktuella forskningsläget om Ålands kyrkor.