Utbildningsbyrån

Vid byrån handläggs ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskole- och gymnasieutbildningen omfattande bl.a. specialundervisning, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen och fri bildning som förmedlas i skolform.

Utbildningsbyråns verksamhet är styrande och innefattar allmän ledning, tillsyn och utveckling av utbildningen på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå i landskapet.

Grundskoleutbildning

Utbildning efter grundskolan

 
Utbildningsbyråns personal och kontaktuppgifter.

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord