Invigning av utställningen "Åland Islands Solution - A Precedent for Successful International Disputes Settlement" i New York

Lantrådet Camilla Gunell och Europarättschef Michaela Slotte representerade landskapsregeringen vid en utställning samt ett seminarium om Ålandsexemplet i New York den 17-18 januari 2012.
 
Lantrådet höll ett anförande under öppnandet av utställningen ” Åland Islands Solution - A Precedent for Successful International Disputes Settlement" den 17 januari 2012. Dessutom deltog både lantrådet och riksdagsledamot Elisbeth Nauclér i en paneldebatt under seminariet "Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future". Seminariet hölls den 18 januari. Både utställningen och seminariet ordnades av Finlands permanenta FN-beskickning i New York för att uppmärksamma Åland som ett föredöme för fred och säkerhet i världen.

 

Uppmärksammandet av Åland är ett led i Finlands strävan mot ett medlemskap i FNs säkerhetsråd 2013-14.
 
Speech for the seminar "Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future", New York, January 18, 2012. Head of Government Camilla Gunell, The Åland Islands.
 
Lantrådets tal kan du läsa här!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppnandet av utställningen ” "Åland Islands Solution - A Precedent for Successful International Disputes Settlement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europarättschef Michaela Slotte, ambasadör Jarmo Viinanen (vid Finlands permanenta FN beskickning i NY), lantrådet Camilla Gunell och riksdagsledamot Elisabeth Nauclér under seminariet "Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future".