Bild01Validering på Åland
 
Projektet Validering på Åland ska skapa system, rutiner och förutsättningar för validering genom att erbjuda handledning, metoder och andra tjänster för validering. Under 2008-2012 framarbetas och testas valideringssystemet, för att kunna fungera från och med 2013. Arbetet genomförs av Ålands landskaps-regering med stöd från Europeiska socialfonden.
 
 
Händelskalender
I projektets händelskalender listas möten, seminarier och annat relevant som är på gång, i egen och andras regi.
 
 
Informationsmaterial
 
 
 
Aktuellt

Projektet flyttar
Från den 15 mars 2012 är projektet placerat i Ålands gymnasiums centralförvaltnings lokaliteter på Neptunigatan 21. Projektets systembygge fortsätter i nära samarbete med Ålands gymnasiums vuxenavdelning.

Äldre notiser 2009-2011
1.8.2011
Projektledare
Projekt Validering har varit obemannat under våren och sommaren 2011 men fr om augusti 2011 har projektet igen en medarbetare, Peter Strandvik. Under hösten kommer samarbetet med den nya myndigheten Ålands gymnasium att byggas upp - i första hand med vuxenutbildningsenheten samt med de nytillsatta yrkesråden vid Ålands yrkesgymnasium. Valideringsprojektet på Högskolan på Åland fortsätter enligt plan.
 
15.12.2010
Valideringssystem
Arbetet med ett validerings system för Åland fortsätter. Ett underlag är framarbetat som diskuteras av olika instanser som har med utbildning och arbetsmarknad att göra. Detta förslag revideras och byggs på allt efter som och förhoppningsvis så fins det ett slutgiltigt förslag som alla är nöjda med i slutet på projekttiden. En grupp har också tillsats som ska titta på vuxenutbildningen på Åland, hur den ska vara uppbyggd i framtiden. Det är en viktig del i valideringssystemet att det finns möjlighet att komplettera sitt yrkeskunnande för att kunna få verka inom yrket.
 
15.9.2010
Mikael Johansson tar över
Från den 15 september tar Mikael Johansson över projektledarskapet för validering på Åland efter Cecilia Stenman. Mikael Johansson har de senaste åren arbetat som lärare på Ålands naturbruksskola och är även utbildad Examensmästare.
 
27.10.2009
Cecilia Stenman tar över
Från och med den 1.11.2009 är Cecilia Stenman ny projektledare för Validering på Åland efter Robert Jansson som övergår till annan arbetsgivare. Cecilia Stenman är tjänstledig från jobbet som verksamhetsledare för Ålands läroavtalscenter. Hon initierade valideringsprojektet, är projektansvarig samt sitter med i projektets ledningsgrupp.
 
26.10.2009
Valideringsprojektet förlängs med två år
Landskapsregeringen har på ansökan av valideringsprojektet beslutat att förlänga projekttiden med två år, till och med den 31.12.2012. Orsaken till detta är att förutsättningarna att förverkliga projektets mål har förändrats. Bland annat har en planerad vuxenutbildningsreform lagts på hyllan, likaså har landskapets integrationsplan skjutits på framtiden. Valideringsprojektet har tagit hänsyn till det nya läget och därför delvis omarbetat projektplanen på så sätt att projektets mål ska kunna förverkligas, vilket är möjligt inom ramen för en förlängd projekttid. Projektets totala budget förändras inte.
 
7.10.2009
Europass på hemsidan
Nu kan man fylla i sitt eget Europass-cv på direkt på projektets hemsida (här) och sedan spara ner till sin egen dator. Detta är ett första steg mot att konstruera en ”egen” cv-maskin. Det finns även länkar till fler cv-maskiner här.
Prova gärna och sänd in dina kommentarer. Det är bra om vi från projektet vet vad som funkar bra och vad som fungerar mindre bra när vi lagar ritningarna till vår egen maskin.

7.10.2009
Varför man ska samla sina kunskaper på ett ställe?
Den första september i år hölls en kortkort presentation på Ålands lyceum om hur och varför man samlar på kunskap i ett cv. Presentationen gjordes i samband med ett informationstillfälle om externa kurser, dvs. använda sina fritidsaktiviteter som kurser i skolan. Nytt för i år är att eleverna ska skriva en slutrapport där de reflekterar över sin utveckling och vad de lärt sig i samband med de externa kurserna. Presentationen kan ses här.
 
2.10.2009
Nytt valideringssystem vid högskolan från 1 mars 2010
Ledningsgruppen för Högskolan på Åland har beslutat att från och med den 1 mars 2010 införa ett enhetligt valideringssystem. Systemet har utvecklats med stöd från Validering på Åland.
Metodutvecklingen vid högskolan har bl.a. innefattat formulering av förväntat studieresultat för kurser och studiehelheter inom samtliga utbildningsprogram, formulering av principer och riktlinjer för validering, introducerandet av gemensamma europeiska valideringsverktyg. Högskolan har antagit en handlingsplan för hur valideringssystemet ska implementeras. Valideringssystemet har tagit fram under ledning av högskolans projektledare Pia Lundén.
 
Äldre nyheter
2.6.2009 Nyhetsbrev
3.9.2008 Folder
 
 
 

 

EU-flagga

 
validering[at]regeringen.ax
tel. +358 (0)18 25000